Japan 3x3 EXE Premier

DateRHome v Away-
07/28 11:02 - Osaka Dime 3x3 v Evessa 3x3 21-13
07/28 10:35 - Trians 3x3 v Evessa 3x3 18-21
07/28 10:17 - Kyoto BB 3x3 v Osaka Dime 3x3 16-19
07/28 09:40 - Osaka Dime 3x3 v Hanshin Epic 3x3 21-17
07/28 09:26 - Trians 3x3 v Kyoto BB 3x3 14-21
07/28 09:05 - Evessa 3x3 v Hanshin Epic 3x3 16-13
07/28 08:51 - Tokushima Indigosocks 3x3 v Kyoto BB 3x3 13-21
07/28 08:42 - Tachikawa Dice 3x3 v Sankak 3x3 21-16
07/28 08:31 - Osaka Dime 3x3 v Evessa 3x3 19-20
07/28 08:25 - Earthfriends 3x3 v Sankak 3x3 20-21
07/28 08:15 - Trians 3x3 v Tokushima Indigosocks 3x3 21-12
07/28 08:06 - Tachikawa Dice 3x3 v Bele 3x3 21-20
07/28 07:35 - Bele 3x3 v Sankak 3x3 19-22
07/28 07:20 - Tachikawa Dice 3x3 v Earthfriends 3x3 21-12
07/28 07:07 - Zethree 3x3 v Sekaie 3x3 17-21
07/28 07:06 - Koto Phoenix 3x3 v Sankak 3x3 9-21
07/28 06:50 - Tokyo Verdy 3x3 v Earthfriends 3x3 19-21
07/28 06:30 - Bele 3x3 v Koto Phoenix 3x3 21-12
07/28 06:10 - Tachikawa Dice 3x3 v Tokyo Verdy 3x3 21-13
07/28 06:09 - Yaizu GR United 3x3 v Sekaie 3x3 12-21
07/28 06:09 - Zethree 3x3 v Orange Arrows 3x3 20-19
07/28 05:50 - Blue Bees 3x3 v Sekaie 3x3 7-21
07/28 05:30 - Yaizu GR United 3x3 v Ninja Airs 3x3 22-21
07/28 05:12 - Orange Arrows 3x3 v Sekaie 3x3 12-20
07/28 04:51 - Zethree 3x3 v Ninja Airs 3x3 21-18
07/28 04:49 - Utsunomiya 3x3 v Minakami Town 3x3 21-9
07/28 04:32 - Blue Bees 3x3 v Orange Arrows 3x3 19-21
07/28 04:06 - Yaizu GR United 3x3 v Zethree 3x3 13-18
07/28 04:05 - Sendai Air Joker 3x3 v Minakami Town 3x3 11-21
07/28 03:58 - Hachinohe Dime 3x3 v Utsunomiya 3x3 13-21