Elephant 2-1 PSG.LGD 2020-11-21 08:20

Elephant   PSG.LGD PSG.LGD
18 18
Kills
31 31
52248 52248
Net Worth
79607 79607
37 Assists 93

Player statistics

名前 (Elephant) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Ru Zhihao 12 0/8/9 15 1 3032
Zhang Chengjun 20 4/6/8 222 9 13359
Zhou Haiyang 17 3/11/8 170 17 10908
Xu Linsen 17 6/6/8 101 4 8581
Yao Lu 23 5/3/4 295 6 16368
名前 (PSG.LGD) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jin Xiang Cheng 24 8/2/19 217 17 18574
Zhi Xing Zhao 20 3/2/20 118 7 12393
Wang Chunyu 24 5/4/17 324 5 22405
Zhang Yiping 17 4/7/23 23 1 8948
Zhang Ruida 21 11/4/14 218 5 17287
Elephant   PSG.LGD PSG.LGD
35 35
Kills
28 28
91877 91877
Net Worth
69756 69756
90 Assists 77

Player statistics

名前 (Elephant) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Ru Zhihao 22 0/9/28 49 4 8449
Zhang Chengjun 26 18/4/7 405 28 27565
Zhou Haiyang 25 4/4/23 227 3 20414
Xu Linsen 23 3/6/18 184 1 14289
Yao Lu 25 10/5/14 282 13 21160
名前 (PSG.LGD) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jin Xiang Cheng 24 7/5/17 310 12 17432
Zhi Xing Zhao 22 2/10/19 102 4 8837
Wang Chunyu 26 8/5/15 308 11 18414
Zhang Yiping 15 3/8/14 115 0 9134
Zhang Ruida 22 8/8/12 224 5 15939
Elephant   PSG.LGD PSG.LGD
46 46
Kills
12 12
89271 89271
Net Worth
44443 44443
104 Assists 33

Player statistics

名前 (Elephant) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Ru Zhihao 19 2/3/25 82 3 10236
Zhang Chengjun 26 20/1/11 415 9 28944
Zhou Haiyang 22 11/3/23 197 11 17123
Xu Linsen 22 3/4/30 119 4 12814
Yao Lu 24 10/1/15 272 8 20154
名前 (PSG.LGD) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jin Xiang Cheng 18 4/10/4 197 8 11759
Zhi Xing Zhao 15 3/7/7 19 1 5450
Wang Chunyu 23 2/6/8 340 10 14894
Zhang Yiping 10 1/15/8 21 1 3254
Zhang Ruida 15 2/8/6 153 23 9086

Events

  • Map 1 Winner - PSG.LGD
  • Map 2 Winner - Elephant
  • Map 3 Winner - Elephant

Extra

  • Best of Sets: 3