Pts

1 2 3 4
Shalgorodskiy, Nikolay 11 7 10 8
Pasternak, Vladimir 8 11 12 11