Pts

1 2 3 4 5
Alexander Shirshov 6 8 11 11 11
Klim Viktorov 11 11 9 6 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 1 Race to 7 - Klim Viktorov
 • Game 1 Race to 9 - Klim Viktorov
 • Game 1 - Klim Viktorov won 6-11
 • 6-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Klim Viktorov
 • Game 2 Race to 5 - Klim Viktorov
 • Game 2 Race to 7 - Klim Viktorov
 • Game 2 Race to 9 - Klim Viktorov
 • Game 2 - Klim Viktorov won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Klim Viktorov
 • Game 3 Race to 5 - Klim Viktorov
 • Game 3 Race to 7 - Klim Viktorov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 3 - Aleksandr Shirshov won 11-9
 • 11-9: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 4 - Aleksandr Shirshov won 11-6
 • 11-6: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Shirshov
 • Game 5 - Aleksandr Shirshov won 11-8
 • 11-8: Game 5 Score