Pts

1 2 3
Martinko, Jiri 10 10 3
Karakasevic, Aleksandar 12 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Jiri Martinko
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 1 - Aleksandar Karakasevic won 10-12
 • 10-12: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Jiri Martinko
 • Game 2 Race to 5 - Jiri Martinko
 • Game 2 Race to 7 - Jiri Martinko
 • Game 2 Race to 9 - Jiri Martinko
 • Game 2 - Aleksandar Karakasevic won 10-12
 • 10-12: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandar Karakasevic
 • Game 3 - Aleksandar Karakasevic won 3-11
 • 3-11: Game 3 Score