Pts

1 2 3 4
オレフ・ナピルコ 11 11 10 1
Zharskiy, Vitaliy 8 13 12 11