Pts

1 2 3 4
Bogdanova, Nadezhda 10 11 11 12
Shcherbatykh, Valeria 12 7 7 10