Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Zhurba 11 8 11 11 11
Stanislav Bychkov 8 11 6 13 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nikolai Zhurba
 • Game 1 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 1 Race to 7 - Nikolai Zhurba
 • Game 1 Race to 9 - Nikolai Zhurba
 • Game 1 - Nikolai Zhurba won 11-8
 • 11-8: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 7 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 9 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 - Stanislav Bychkov won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Nikolai Zhurba
 • Game 3 Race to 5 - Nikolai Zhurba
 • Game 3 Race to 7 - Nikolai Zhurba
 • Game 3 Race to 9 - Nikolai Zhurba
 • Game 3 - Nikolai Zhurba won 11-6
 • 11-6: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 7 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 9 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 - Stanislav Bychkov won 11-13
 • 11-13: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Nikolai Zhurba
 • Game 5 Race to 5 - Nikolai Zhurba
 • Game 5 Race to 7 - Nikolai Zhurba
 • Game 5 Race to 9 - Nikolai Zhurba
 • Game 5 - Nikolai Zhurba won 11-3
 • 11-3: Game 5 Score