Home History

Liga Pro 2020/11/22 05:15 Vladimir Staroverov v Andrey Shmakov W 0-3
Liga Pro 2020/11/18 08:15 Andrey Sadkov v Andrey Shmakov W 2-3
Liga Pro 2020/11/18 06:15 Andrey Shmakov v Sergey Kulikov W 3-1
Liga Pro 2020/11/18 05:45 Vladimir Selkin v Andrey Shmakov L 3-1
Liga Pro 2020/11/18 05:35 Andrey Sadkov v Andrey Shmakov W 1-3
Liga Pro 2020/11/14 08:15 Andrey Shmakov v Vladimir Klimentev L 0-3
Liga Pro 2020/11/14 06:45 Andrey Shmakov v Andrey Sadkov W 3-0
Liga Pro 2020/11/14 06:15 Vladimir Klimentev v Andrey Shmakov W 1-3

Away History

Liga Pro 2020/11/22 04:45 Kim Sen v Andrey Doncenko L 2-3
Liga Pro 2020/11/19 15:30 Mikhail Chernjavskiy v Kim Sen W 1-3
Liga Pro 2020/11/19 14:30 Sergey Kuzmin v Kim Sen L 3-1
Liga Pro 2020/11/19 13:30 Mikhail Chernjavskiy v Kim Sen L 3-2
Liga Pro 2020/11/19 13:00 Kim Sen v Mikhail Gusev W 3-2
Liga Pro 2020/11/17 15:30 Mikhail Chernjavskiy v Kim Sen W 1-3
Liga Pro 2020/11/17 14:30 Sergey Kuzmin v Kim Sen L 3-0
Liga Pro 2020/11/17 13:30 Dmitry Tikhnenko v Kim Sen L 3-1