Stoyanov G / Kalchev D

World Championships 2017, Pool D 06/16 14:30 1 Stoyanov G / Kalchev D v Kind F L / Klaffinger M 0-2
World Championships 2017, Pool D 06/16 07:50 1 Berntsen M / Mol A B v Stoyanov G / Kalchev D 2-0
World Championships 2017, Pool D 06/15 11:10 1 Trans Hansen M / Brinck J S v Stoyanov G / Kalchev D 2-0