Byasen 2 U19

結果

U19 Interkrets 09/22 18:02 - Byasen 2 U19 v コルスタッド D 2-2
U19 Interkrets 08/27 18:00 - Byasen 2 U19 v Strindheim TF 2 U19 L 3-5