Igor Matveev

結果

Liga Pro 01/24 11:45 - Igor Matveyev v Oleg Sukharkov L 1-3
Liga Pro 01/24 11:15 - Aleksei Slachshilin v Igor Matveyev L 3-0
Liga Pro 01/24 10:15 - Igor Matveyev v Fedor Ambrosimov L 0-3
Liga Pro 01/24 09:15 - Oleg Suharkov v Igor Matveyev W 1-3
Liga Pro 01/23 15:45 - Fedor Ambrosimov v Igor Matveyev L 3-0
Liga Pro 01/23 15:15 - Igor Matveyev v Georgiy Vahnin L 0-3
Liga Pro 01/23 13:45 - Igor Matveyev v Fedor Ambrosimov L 2-3
Liga Pro 01/23 12:45 - Ivan Nirkov v Igor Matveyev W 1-3
Liga Pro 01/09 08:15 - Igor Matveyev v Konstantin Olshakov W 3-1
Liga Pro 01/09 06:45 - Igor Matveyev v Sergey Skotnikov W 3-0
Liga Pro 01/09 06:15 - Oleg Nikiforov v Igor Matveyev W 1-3
Liga Pro 01/09 04:45 - Igor Matveyev v Konstantin Olshakov W 3-1