BK オパヴァ

チェコNBL 05/24 16:00 - [3] BK オパヴァ v CEZバスケット・ニンブルク [1] L 73-114
チェコNBL 05/21 16:00 - [1] CEZバスケット・ニンブルク v BK オパヴァ [3] L 114-90
チェコNBL 05/10 16:00 - [2] BKジップ・パルドゥビチェ v BK オパヴァ [3] W 89-90
チェコNBL 05/07 16:00 - [3] BK オパヴァ v BKジップ・パルドゥビチェ [2] W 83-65
チェコNBL 05/06 16:00 - [3] BK オパヴァ v BKジップ・パルドゥビチェ [2] L 90-104
チェコNBL 05/03 16:00 - [2] BKジップ・パルドゥビチェ v BK オパヴァ [3] W 60-74
チェコNBL 05/02 16:00 - [2] BKジップ・パルドゥビチェ v BK オパヴァ [3] W 69-79
チェコNBL 04/16 15:10 - [6] BK Olomoucko Prostejov v BK オパヴァ [3] W 73-96
チェコNBL 04/15 16:00 - [6] BK Olomoucko Prostejov v BK オパヴァ [3] W 71-89
チェコNBL 04/12 16:00 - [3] BK オパヴァ v BK Olomoucko Prostejov [6] W Abandoned
チェコNBL 04/11 16:00 - [3] BK オパヴァ v BK Olomoucko Prostejov [6] W 94-88
チェコNBL 04/04 16:00 32 [5] Turi Svitavy v BK オパヴァ [3] L 87-77
チェコNBL 03/31 16:00 31 [3] BK オパヴァ v BKデシン [4] W 78-54
チェコNBL 03/28 16:30 30 [1] CEZバスケット・ニンブルク v BK オパヴァ [3] L 110-73
チェコNBL 03/26 16:00 29 [3] BK オパヴァ v BK Olomoucko Prostejov [6] W 89-84
チェコNBL 03/21 17:00 28 [2] BKジップ・パルドゥビチェ v BK オパヴァ [3] L 93-92
チェコNBL 03/17 14:30 27 [3] BK オパヴァ v Turi Svitavy [5] W 69-65
チェコNBL 03/10 17:00 25 [2] BK オパヴァ v CEZバスケット・ニンブルク [1] L 88-100
チェコNBL 03/05 16:10 26 [4] BKデシン v BK オパヴァ [3] L 78-71
チェコNBL 03/03 16:30 24 [6] BK Olomoucko Prostejov v BK オパヴァ [3] W 91-95
チェコNBL 02/28 17:00 23 BK オパヴァ v BKジップ・パルドゥビチェ W 87-73
チェコNBL 02/14 17:00 22 [3] BK オパヴァ v ウースティ・ナッド・ラベン [6] W 79-63
Czech Republic Cup 02/11 16:00 - CEZバスケット・ニンブルク v BK オパヴァ L 103-72
チェコNBL 02/10 17:00 21 [7] BC Geosan Kolin v BK オパヴァ [3] W 80-85
Czech Republic Cup 02/04 15:00 - BK オパヴァ v CEZバスケット・ニンブルク L 70-91
チェコNBL 02/03 17:00 20 [3] BK オパヴァ v JBC MMCITE ブルノ [10] W 80-47
チェコNBL 01/29 18:20 19 [2] BKジップ・パルドゥビチェ v BK オパヴァ [3] L 96-70
チェコNBL 01/20 17:00 18 [8] BK Olomoucko Prostejov v BK オパヴァ [3] W 71-97
チェコNBL 01/13 17:00 17 [3] BK オパヴァ v CEZバスケット・ニンブルク [1] L 75-101
Czech Republic Cup 01/10 17:00 - BK オパヴァ v BK Olomoucko Prostejov W 100-80