Kovalchuk, Oleksandr

結果

Setka Cup 06/16 17:31 - Dukhovenko, O. v Kovalchuk, Oleksandr L 3-2
Setka Cup 06/15 19:55 - Mishchenko, Alexander v Kovalchuk, Oleksandr W 0-3
Setka Cup 06/15 18:55 - Tkachev, Sergey v Kovalchuk, Oleksandr W 2-3
Setka Cup 06/15 17:25 - Serhii Chelpanov v Kovalchuk, Oleksandr W 1-3
Setka Cup 06/15 15:25 - Babenko, P. v Kovalchuk, Oleksandr W 2-3
Setka Cup 06/15 13:25 - Kyi, Y. v Kovalchuk, Oleksandr L 3-2
Setka Cup 06/13 12:05 - Kovalchuk, Oleksandr v Babenko, P. W 3-2
Setka Cup 06/13 10:05 - Kyi, Y. v Kovalchuk, Oleksandr W 2-3
Setka Cup 06/13 08:05 - Tkachev, Sergey v Kovalchuk, Oleksandr W 0-3
Setka Cup 06/13 07:05 - Kovalchuk, Oleksandr v Mishchenko, Alexander W 3-2
Setka Cup 06/13 06:05 - Serhii Chelpanov v Kovalchuk, Oleksandr W 1-3
Setka Cup 06/09 04:25 - Kovalchuk, Oleksandr v Isakov, Vyacheslav - View