Chetyre Ledokola

スケジュール

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/18 17:50 - Shest Trolley v Chetyre Ledokola - View
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/18 19:55 - Chetyre Ledokola v Molotoboytsy - View
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/18 21:05 - Ice Banda v Chetyre Ledokola - View

結果

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/17 22:05 - Chetyre Ledokola v Molotoboytsy L 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/17 18:55 - Chetyre Ledokola v Shest Trolley L 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/17 17:50 - Moskovskiy Eshelon v Chetyre Ledokola L 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/16 22:05 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon L 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/16 19:55 - Chetyre Ledokola v Shest Trolley W 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/16 16:50 - Ice Banda v Chetyre Ledokola L 4-0
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/14 21:05 - Ice Banda v Chetyre Ledokola L 3-0
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/14 19:55 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon W 3-1
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/14 17:50 - Molotoboytsy v Chetyre Ledokola L 4-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/13 22:05 - Chetyre Ledokola v Ice Banda L 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/13 19:55 - Chetyre Ledokola v Molotoboytsy W 3-1
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 09/13 16:50 - Moskovskiy Eshelon v Chetyre Ledokola W 3-6