Maksym Cherepnin

結果

Setka Cup 05/23 19:05 - Maksym Cherepnin v Pavlo Babenko 3-2
Setka Cup 05/23 17:05 - Oleksandr Kovalchuk v Maksym Cherepnin 3-1
Setka Cup 05/23 16:05 - Maksym Cherepnin v Vitalii Sazhniev 2-3
Setka Cup 05/23 15:05 - Kostiantyn Kirsanov v Maksym Cherepnin 3-1
Setka Cup 05/23 13:35 - Maksym Cherepnin v Oleksandr Mishchenko 0-3
Setka Cup 05/22 19:05 - Oleksandr Kovalchuk v Maksym Cherepnin 0-3
Setka Cup 05/22 18:05 - Kostiantyn Kirsanov v Maksym Cherepnin 3-1
Setka Cup 05/22 16:35 - Vitalii Khitrov v Maksym Cherepnin 1-3
Setka Cup 05/22 14:35 - Pavlo Babenko v Maksym Cherepnin 1-3
Setka Cup 05/22 12:35 - Vitalii Sazhniev v Maksym Cherepnin 3-0
Setka Cup 05/19 09:05 - Vitalii Khitrov v Maksym Cherepnin 3-1
Setka Cup 05/19 07:35 - Kostiantyn Kirsanov v Maksym Cherepnin 3-0