Aleksandr Redkov Alexander Redkov

結果

TT Cup Ukraine 05/14 12:18 - Valeriy Petukhov v Aleksandr Redkov W 2-3
TT Cup Ukraine 05/14 11:45 - Valery Petukhov v Alexander Redkov W 2-3
TT Cup Ukraine 05/14 10:35 - Aleksandr Redkov v Oleksiy Molochko L 2-3
TT Cup Ukraine 05/14 09:25 - Aleksandr Redkov v Andriy Bugay W 3-0
TT Cup Ukraine 05/14 08:15 - Aleksandr Redkov v Valeriy Petukhov L 2-3
TT Cup Ukraine 05/14 07:05 - Aleksandr Redkov v Pavlo Zaderei L 0-3
TT Cup Ukraine 05/04 12:20 - Aleksandr Redkov v Andriy Bugay L 1-3
TT Cup Ukraine 05/04 11:10 - Aleksandr Redkov v Uriy Caryov W 3-0
TT Cup Ukraine 05/04 10:35 - Aleksandr Redkov v Pavlo Zaderei W 3-0
TT Cup Ukraine 05/04 08:50 - Aleksandr Redkov v Andriy Bugay W 3-0
TT Cup Ukraine 05/04 07:40 - Aleksandr Redkov v Uriy Caryov W 3-1
TT Cup Ukraine 05/04 07:05 - Aleksandr Redkov v Pavlo Zaderei W 3-1