Oleksii Balanov

結果

セトカカップ 10/05 11:05 - イェウヘン・フルタク v Oleksii Balanov L 3-2
セトカカップ 10/05 10:05 - Oleksii Balanov v Vitalii Peltek L 1-3
セトカカップ 10/05 09:05 - Oleksii Balanov v ヴァディム・レヴァ W 3-1
セトカカップ 10/05 07:35 - Oleksii Balanov v ヴァレリー ダンチェンコ L 2-3
セトカカップ 10/05 05:35 - Oleksii Balanov v アンドリー シドレンコ W 3-0
セトカカップ 09/13 11:35 - Oleksii Balanov v ヴォロディミル・ティムチェンコ L 1-3
セトカカップ 09/13 09:35 - アンドリー シドレンコ v Oleksii Balanov L 3-1
セトカカップ 09/13 08:35 - Oleksii Balanov v Ruslan Yaremenko L 0-3
セトカカップ 09/13 07:35 - Serhii Bohach v Oleksii Balanov W 2-3
セトカカップ 09/13 06:05 - Oleksii Balanov v ヴァレリー ダンチェンコ L 1-3
セトカカップ 09/05 12:05 - Oleksii Balanov v エドゥアルド ソトニコフ L 2-3
セトカカップ 09/05 10:05 - ヴォロディミル・ブトコ v Oleksii Balanov W 0-3