Kostiantyn Hrynenko

Leagues Played
セトカカップ 673

結果

セトカカップ 09/28 03:55 - Vitalii Khamurda v Kostiantyn Hrynenko L 3-2
セトカカップ 09/28 02:55 - オレクサンドル・ゴミルコ v Kostiantyn Hrynenko L 3-0
セトカカップ 09/28 01:25 - Valentyn Lobas v Kostiantyn Hrynenko L 3-0
セトカカップ 09/27 23:25 - ドミトロ デレヴィンスキー v Kostiantyn Hrynenko W 1-3
セトカカップ 09/27 21:25 - Mykhailo Diachenko v Kostiantyn Hrynenko W 1-3
セトカカップ 09/26 19:25 - Kostiantyn Hrynenko v ドミトロ デレヴィンスキー W 3-1
セトカカップ 09/26 17:55 - Kostiantyn Hrynenko v オレクサンドル・ゴミルコ L 1-3
セトカカップ 09/26 16:25 - Kostiantyn Hrynenko v Mykhailo Diachenko L 0-3
セトカカップ 09/26 14:55 - Kostiantyn Hrynenko v Vitalii Khamurda L 0-3
セトカカップ 09/26 13:25 - Kostiantyn Hrynenko v Valentyn Lobas L 1-3
セトカカップ 09/22 19:55 - Kostiantyn Hrynenko v ドミトロ チョルニショフ L 0-3
セトカカップ 09/22 17:55 - マキシム ティツキー v Kostiantyn Hrynenko L 3-1