VHK VSETIN Postponed HCフリーデク=ミーステク 2020-10-17 15:00

Stadium: Na Lapaci Round: 12

VHK VSETIN VHK VSETIN   HCフリーデク=ミーステク HCフリーデク=ミーステク
Pts
Shots
ペナルティ
Goals on Power Play
-

Pts