Pts

1 2 3
Igor Abelmasov 4 8 8
Stanislav Bychkov 11 11 11