Pts

1 2 3 4 5
Baltushite, Marharyta 6 3 11 11 11
Shcherbatykh, Valeria 11 11 8 6 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 1 Race to 5 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 1 Race to 7 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 1 Race to 9 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 1 - Valeria Shcherbatykh won 6-11
 • 6-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 2 Race to 5 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 2 Race to 7 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 2 Race to 9 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 2 - Valeria Shcherbatykh won 3-11
 • 3-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 3 Race to 5 - Margarita Baltushite
 • Game 3 Race to 7 - Margarita Baltushite
 • Game 3 Race to 9 - Margarita Baltushite
 • Game 3 - Margarita Baltushite won 11-8
 • 11-8: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Margarita Baltushite
 • Game 4 Race to 5 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 4 Race to 7 - Margarita Baltushite
 • Game 4 Race to 9 - Margarita Baltushite
 • Game 4 - Margarita Baltushite won 11-6
 • 11-6: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Margarita Baltushite
 • Game 5 Race to 5 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 5 Race to 7 - Valeria Shcherbatykh
 • Game 5 Race to 9 - Margarita Baltushite
 • Game 5 - Margarita Baltushite won 11-9
 • 11-9: Game 5 Score